Lägga till kommentarsrader i PHP

PHP Det finns två sätt att lägga till kommentarer till din kod. Först; Ett dubbelt snedstreck (//) förvandlar en enstaka rad till en kommentar om du lägger den:

// Bu bir yorum satırıdır.

Denna användning av kommentarsfunktionen är ett utmärkt sätt att tillfälligt ta bort en kodrad från ett program som ger dig ett fel. Du kan använda en kommentar som denna för att dölja felsökningsraden tills du behöver den, till exempel:

// echo "X eşittir $x";

Du kan också använda den här typen av kommentar direkt efter kodraden för att beskriva funktionen för koden du skrev, så här:

$x += 10; // $x değerini 10 artır.

När du behöver använda flera rader PHPDu kan använda följande form för att kommentera:

<?php
/* Bu çok satırlı
bir yorum satırıdır ve
kodun çalıştırılması sırasında
yorumlanmaz. */
?>

Du kan använda teckenparen /* och */ nästan var som helst i din kod för att aktivera eller inaktivera rader med kommentarer. De flesta, om inte alla, programmerare använder den här strukturen för att tillfälligt inaktivera alla kodavsnitt som inte fungerar eller som av någon anledning inte vill köras.