Jak aktywować system Windows 11?

Windows 11 İndir

Możesz zainstalować system Windows 11 na swoim komputerze bez użycia kodu aktywacyjnego systemu Windows 11. Ale po chwili będziesz musiał aktywować Windows 11.

Windows 11 KMSpico

Musisz kupić klucz produktu Windows 11 lub przeprowadzić proces aktywacji systemu Windows 11, jak pokażemy tutaj.

Jeśli nie aktywujesz systemu Windows 11, napotkasz pewne ograniczenia na swoim komputerze.

Aktywacja systemu Windows 11

Windows 11 Professional Plus İndir

Windows 11 etkinleştirme konusuna geçmeden önce Windows 11 indirme konusunu açıklayacağız. Windows 11 bilgisayarınızda kuruluysa bu bölümü geçebilirsiniz.

1. Windows 11 İndirme Sitesine Gidin

Aşağıdaki butona tıklayın. Windows 11 indirme sitesi açılacaktır.

2. Windows 11’i İndirin

Açılan sayfadaki formu Windows 11 için aşağıdaki şekilde ayarlayın. Dil seçimini kurulum yapmak istediğiniz dile göre ayarlayın.

Windows 11 İndir
Windows 11 İndir

3. Windows 11’i Kurulum İçin Hazırlayın

İndirdiğiniz dosya img uzantılıdır. Bu dosyadan Windows 11 kurulumu yapmak için Rufus programını kullanabilirsiniz.

Metoda aktywacji systemu Windows 11 1

Aktywacja systemu Windows 11 za pomocą CMD

Tutaj przeprowadzimy proces aktywacji systemu Windows 11 bez użycia programu.

1. Uruchom wiersz polecenia jako administrator

Kliknij ikonę wyszukiwania. cmd Zostanie wyświetlona aplikacja Wiersz polecenia. Uruchom jako administrator Kliknij .

Kod aktywacyjny systemu Windows 11

2. Wprowadź klucz licencyjny Windows 11

Klucze produktów Windows 11 są wymienione poniżej. Wybierz klucz produktu Windows 11, który odpowiada Twojemu systemowi operacyjnemu.

Typ systemu operacyjnego Windows 11Klucz produktu Windows 11
Dom:TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Dom N:3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Dom Jednojęzyczny:7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Specyficzne dla kraju pochodzenia:PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Profesjonalny:W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Zawodowiec N:MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Edukacja:NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Wykształcenie N:2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Przedsiębiorstwo:NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Przedsiębiorstwo N:DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

3. Ustaw kod aktywacji systemu Windows 11 CMD

Dodaj wybrany klucz w miejsce liter X w wierszu kodu poniżej. Skopiuj kody. Wklej go do okna wiersza polecenia. Naciśnij enter.

slmgr /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

Możesz użyć poniższego kodu do aktywacji systemu Windows 11 Professional.

slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

Możesz użyć poniższego kodu do aktywacji systemu Windows 11 Home.

slmgr /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

Gdy to zrobisz, zobaczysz następujący ekran.

Aktywacja systemu Windows 11 Pro

4. Wymień serwer aktywacji systemu Windows 11

Skopiuj poniższy kod. Wklej go do okna wiersza polecenia. Naciśnij enter. Zobaczysz komunikat, że nazwa komputera usługi zarządzania kluczami została zmieniona.

slmgr /skms s8.uk.to
klucz aktywacyjny systemu Windows za darmo

5. Aktywuj system Windows 11

Skopiuj następujący wiersz kodu. Wklej go do okna wiersza polecenia. Naciśnij enter.

slmgr /ato

Serwer aktywacji może być zajęty podczas procesu aktywacji. W takim przypadku możesz napotkać problem z aktywacją systemu Windows 11.

Klucz aktywacyjny systemu Windows 11 za darmo

Spróbuj ponownie przez chwilę. Zobaczysz powiadomienie, że nastąpiła aktywacja systemu Windows 11.

Klawisz KMS systemu Windows 11 Pro

Bilgisayar özelliklerinden Windows 11 etkinleştirme durumunu kontrol edebilirsiniz.

Klucz Windows 11 Pro za darmo

Metoda aktywacji systemu Windows 11 2

Aktywacja systemu Windows 11 za pomocą pliku wsadowego

Utwórz dokument tekstowy na pulpicie. Skopiuj poniższe kody. Wklej go do utworzonego dokumentu tekstowego.

@echo off
title Activate Windows 11 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 11 Home&echo - Windows 11 Professional&echo - Windows 11 Education&echo - Windows 11 Enterprise&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "home" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "education" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ >nul&goto skms) else wmic os | findstr /I "11 pro" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC >nul&goto skms) else (goto notsupported)
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=sv9.uk.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Plik Kliknij menu. W menu rozwijanym Zapisz jako Wybierz opcję.

Aktywacja systemu Windows 11 bez programu

Zapisz jako otworzy się okno dialogowe. Nazwa pliku Wpisz nazwę w sekcji. rozbudowa cmd ustawiony jako . typ rejestracji część Wszystkie pliki ustawiony jako . Zapisać Naciśnij przycisk.

Klucz licencyjny Windows 11 Pro

stworzyłeś Aktywacja systemu Windows 11 Kliknij plik prawym przyciskiem myszy. Uruchom jako administrator Wybierz opcję.

Klucz licencyjny Windows 11 Home

Poczekaj na zakończenie procesów w oknie aktywacji systemu Windows 11. Możesz sprawdzić stan aktywacji systemu Windows 11, gdy zobaczysz komunikat „Aktywacja produktu powiodła się”.

Aktywuj system Windows 11

Możesz napotkać problem z aktywacją systemu Windows 11, jeśli serwer aktywacji systemu Windows jest zajęty podczas procesu aktywacji.

Aby usunąć ostrzeżenie o aktywacji systemu Windows 11, musisz kupić klucz licencyjny lub użyć jednej z metod opisanych powyżej.

Ten problem zwykle występuje, gdy serwer aktywacji jest zajęty. Jeśli po krótkim czasie powtórzysz proces aktywacji, możesz przeprowadzić proces aktywacji systemu Windows 11 bez wyświetlania tego błędu.

Aktywacja systemu Windows 11 za pomocą KMS nie zaszkodzi. KMS i KMSpico to różne koncepcje.

Nie. Nie instalujesz programu na swoim komputerze podczas procesu aktywacji systemu Windows 11 za pomocą CMD. Dlatego w tle nie działa żaden program. Jeśli aktywujesz system Windows 11 za pomocą aplikacji, takich jak KMSpico, będziesz musiał zainstalować program na swoim komputerze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przycisk Powrót do góry